Petr Nosek / advokát

Profil

Mgr. Petr Nosek, advokát po ukončení studia práv v roce 1999 působil jeden rok jako předseda Komise k projednávání přestupků statutárního města Jihlavy. Následně absolvoval tříletou koncipientskou praxi v pražské advokátní kanceláři. Od roku 2004 působí jako samostatný advokát se sídlem v Jihlavě, přičemž po změně sídla v průběhu roku 2011 provozuje svoji advokátní kancelář v samostatných prostorách.

Jazykové znalosti

možnost jednání v anglickém jazyce.

 

Česká advokátní komora

registrován u České advokátní komory pod ev. č. 10069

Oblasti práva

Občanské

 • závazkové právo
  (vymáhání pohledávek, odpovědnost za vady a jiné nároky plynoucí ze smluv)
 • náhrady škod
 • nemovitosti a bytové právo
 • dědické řízení
 • rodinné právo
 • ochrana osobnosti

Obchodní

 • závazkové právo
  (vymáhání pohledávek, odpovědnost za vady a jiné nároky plynoucí ze smluv)
 • náhrady škod
 • korporátní právo
  (zakládání obchodních společenství a družstev, příprava a realizace změn zapisovaných do obchodního rejstříku, zajištění valných hromad a zastupování při jednání na nich, smlouvy a vztahy uvnitř společnosti)

Trestní

 • obhajoba v trestních věcech
 • zastupování poškozeného v trestním řízení

Správní

 • přestupky
 • stavební řízení
 • řízení o nárocích mezi operátory a uživateli podle zákona o elektronických komunikacích
 • a jiná správní řízení včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí

Pracovní

Ceny

Ceny

 • dohodou v pevné výši, v podobě hodinové sazby, či jíným způsobem určení
 • v soudních či jiných řízeních na základě dohodnuté sazby za úkon právní služby ve smyslu advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.)
 • možnost hotovostních plateb i fakturace

Kontakt

Sídlo

Jana Masaryka 2, 586 01 Jihlava
Mapa

Je upřednostňována osobní schůzka po předchozí dohodě termínu.

Kontakty

telefon: +420 561 110 109
mobil: +420 777 980 827
e-mail: info@nosekadvokat.cz
 petrnosek@centrum.cz
ID datové schránky: cpv7czf
web: www.nosekadvokat.cz

Účetní a statistické informace

IČ: 66257565
DIČ: CZ7605211460
č. účtu: 201136908/0600