ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. PETR NOSEK

Komplexní právní
služby

“Oh no, love, you’re not alone” (David Bowie, Rock ’n’ Roll Suicide)

Fyzické
osoby

Komplexní právní služby pro jednotlivce a rodiny

Právnické
osoby

Právní služby pro obchodní společnosti, družstva a spolky

Zastupování klientů

před soudy, správními orgány a Policií ČR
Občanské právo

Základní otázky soukromého práva · rodinné právo, věcná práva, dědické právo …

VÍCE…

Trestní právo
Odvětví veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy …

VÍCE…

Pracovní právo
Upravuje především vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem…

VÍCE…

Správní právo
Rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva fyzických i právnických osob …

VÍCE…

Mgr. Petr Nosek advokát Jihlava

Mgr. Petr Nosek

Advokát Mgr. Petr Nosek ukončil studia práv v roce 1999 a poté působil jeden rok jako předseda Komise k projednávání přestupků statutárního města Jihlavy. Následně absolvoval tříletou koncipientskou praxi v pražské advokátní kanceláři. Od roku 2004 působí jako samostatný advokát se sídlem v Jihlavě. 

Česká advokátní komora

Registrován u České advokátní komory pod ev. č. 10069 

Jazykové znalosti

Možnost jednání v anglickém jazyce.

Občanské právo

 • smlouvy (kupní, darovací, nájemní, o dílo, zřizování věcných břemen apod.) včetně nároků z vadného plnění a ochrany spotřebitele
 • vlastnictví a spoluvlastnictví
 • rodinné právo – rozvody, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů nezletilých
 • vymáhání pohledávek
 • náhrady škod
 • dědické řízení
 • obchodní společnosti, družstva, spolky, společenství vlastníků jednotek – zakládání, příprava a realizace změn zapisovaných do obchodního rejstříku, zajištění valných hromad, členských schůzí a zastupování při jednání na nich, smlouvy a vztahy uvnitř společnosti
 • ochrana osobnosti

Trestní právo

 • obhajoba
 • zastupování poškozených

Pracovní právo

 • smluvní úprava práv a povinností
 • řešení pracovněprávních sporů

  Správní Právo

  • přestupkové řízení
  • stavební řízení
  • jiná správní řízení včetně soudního přezkumu správních rozhodnutí

  Účetnictví a mzdy

  Ve spolupráci s účetní na stejném sídle:

  veronikanoskova.cz

  Ceny

  • v pevné výši, v podobě hodinové sazby, možnost individuální dohody
  • v soudních či jiných řízeních na základě dohodnuté sazby za úkon právní služby ve smyslu advokátního tarifu (vyhláška č. 177/1996 Sb.)

  Objednejte se na konzultaci

  Kontakt

  Telefon
  +420 777 980 827
  E-mail

  info@nosekadvokat.cz

  ID datové schránky

  cpv7czf

  Web

  www.nosekadvokat.cz

   

  Mgr. Petr Nosek

  Sídlo

  Jana Masaryka 1669/2
  586 01 Jihlava

  Účetní a statistické
  informace

  IČ: 66257565
  číslo účtu: 201136908/0600

  Zeptejte se

  KANCELÁŘ

  Poznámka:
  Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byla Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz

  © 2023 FineNet – Na netu v pohodě